Voucher được chúng tôi tặng kèm khi bán hàng hoặc tặng cho khách hàng thân thiết.

Bạn có phiếu mua hàng có thể sử dụng nó để được giảm trong các lần mua tiếp theo.

Điều kiện áp dụng

  • Vouher Không có giä trị quy đối thành tiến mặt
  • Vouher chỉ sử dụng một lần cho một hóa đơn
  • Không trả lại tiền thừa nếu giá trị Voucher lớn hơn giá trị đơn hàng
  • Voucher chỉ có giä trị trong thời gian nhất định.
  • Voucher không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác, trường hợp quý khách muốn sử dụng voucher để áp dụng mua các sản phẩm đang khuyến mãi thì voucher chỉ áp dụng cho giä gốc chưa khuyến mãi của sản phẩm đó.

Sử dụng Voucher như thế nào ?

– Mã Voucher được áp dụng để đặt hàng Online thì bạn vui lòng nhập mã voucher trong ô trống ở mục “ Sử dụng mã khuyến mãi “